Vad betyder orden?
Skriv en mening om varje ord på ett papper och ge till Anita!

vandra

svamp

personalgrupp

arbetslivserfarenhet

ljust ute

hinna

ställa in

resten av

ha möjlighet

väckarklocka

van

samtidigt….som

ställa till problem

köra fast

sömn

somna