Els platihelmints :

Són éssers vius invertebrats i pertanyen al regne Animal.

N'hi ha unes 20.000 espècies i la majoria són paràsits. Aixó significa que nessesiten un altre ésser viu per viure.

Tenen el cos allargat i pla.Són carnívores o hervívores

Els piatihelmints respiren per la pell.

La majoria son hermrafrodites,significa que no són ni mascle ni famella, posen ous per  reproduir-se.

Comment Stream