Ako sa žije v Grónsku

Grónsko je najväčší ostrov na svete (rozloha: 2 175 600 km².), ale len 15 percent územia (asi o veľkosti Britských ostrovov) je trvale bez ľadu. Zvyšok pokrýva ľad dosahujúci miestami hrúbku až 3 000 m. Tento ľadovec (pokrývajúci približne 1,8 milióna km2) je po Antarktickom ľadovci druhý najväčší na svete.

Ostrov objavil roku 875 vikingský moreplavec Gunnbjorn. V rokoch 982985 preskúmal juhozápadné pobrežie Erik Červený. Neskôr ostrov osídlili prisťahovalci z Islandu. Na ostrove žije iba 56 000 ľudí, z čoho je 48 000 Inuitov. Úradným jazykom je grónčina. Do júna 2009 bola úradným jazykom okrem grónčiny aj dánčina. Grónsko bolo kolóniou od roku 1380 a až keď sa roku 1953 stalo súčasťou Dánska, získalo autonómiu. Aj Grónsko reprezentujú v dánskom parlamente dvaja stáli zástupcovia. Grónsky parlament Landsting sa volí každé štyri roky.

V krajine sídli parlament (Landsting) volený na 4 roky, ktorý zo svojich 31 poslancov volí premiéra a vládu (Hjemmestyre). Tá riadi všetky záležitosti týkajúce sa grónskej domácej politiky vrátanezákonodarstva. Dánsku pripadá len obrana krajiny a zahraničná politika, pričom samozrejme mnoho rôznych aspektov zahraničnej politiky spravujú sami Grónčania (vzťahy s ostatnými Inuitmi a pod..) Grónsko rovnako ako Dánsko nie je členom Menovej Únie (neprijalo Euro).

Hlavou štátu je dánsky monarcha, v súčasnej dobe Margaréta II. Dánska. Premiérom je zvyčajne predseda najsilnejšej strany v grónskom parlamente.

Hlavné mesto Gronska:Nuuku

Nuuk je jedním z nejmenších hlavních miest na svete.

Grónska kultúra začala usadením Inuitských a Vikingských bádateľov na ostrove. Inuiti stále rybárčia. Každý rok sa tu konajú preteky psích záprahov.

Grónsko sa stáva v poslednej dobe turisticky atraktívnejším. Aby prilákalo turistov usporadúva súťaž okrem rybárčenia a psích záprahov aj súťaže v pešej turistike, a cezpoľnom behu.

Domorodým jazykom je grónčina, jazyk patriaci do inuitskej vetvy eskimáčtiny.

V Grónsku sa bežne používa aj dánčina, najmä v hlavnom meste Nuuk. Grónčinu sa učí len pár pôvodom negrónčanov, takže na pracoviskách je hlavným jazykom dánčina.

Tretí jazyk v Grónsku je angličtina, ktorú ovláda väčšina mladých Grónčanov a Dánov. Niektorí ďalší ľudia ovládajú aj iné jazyky.

Grónske príslovia:

Keď si došiel tak ďaleko, že už nedokážeš urobiť ani krok, si práve v polovici cesty, ktorú si schopný prejsť

  • V celém Grónsku se nachází bohaté zásoby minerálů. Bylo zde objeveno kolem 500 různých druhů minerálů, z čehož 50 druhů bylo objeveno poprvé a popsáno právě v Grónsku. Několik zdejších minerálů - např. naujakasit - nebylo objeveno jinde než zde.
  • Grónské nerostné bohatství je hospodářsky využíváno. Využívá se hlavně kryolit, galenit neboli leštěnec olověný, sfalerit neboli blejno zinkové, uran a uhlí.
  • V okolním moři se předpokládají zásoby ropy a zemního plynu, o něž probíhaly dlouhé spory mezi grónskou samosprávou a dánskou vládou. Zákonem je ustanoveno, že o budoucím využívání těchto zdrojů má rozhodovat společný grónsko-dánský výbor. Základní ustanovení zákonů vychází z toho, že grónský lid má právo nakládat se svými přírodními zdroji.
  • Obyvatelstvo se živí především rybolovem, dále se loví i kožešinová zvěř, na pobřeží existuje i chov sobů

Comment Stream