Edvard Beneš

- 28.5. 18884 Kožlany

- 3.9 1948 Sezimovo Ústí

- 1904 - Studium ve Francii

- 1907 - Studium v Berlíně

- 1908 - Právnická fakulta, ukončení studia

- 1909 - Titul doktora filosofie

- Žena Hana Benešová (Vlčková)

- 1.. 9. 1915 - Odchod do Zahraničí-svrhnout Rakousko-Uhersko

- Samostatný československý stát

- 1916 - Československá národní rada

- Československé legie: 1917 - Francie, 1918 - Rusko, 1918 - Itálie

- 28.10.1918, ministrem Zahraničí

- Malá Dohoda: Balkán, Jugoslávie, Rumunsko

- 1919 - Pařížská Mírová konference

- 1919 - vrácení do Československa ze Zahraničí

- Společnost národů- politika Kolektivní bezpečnosti

- 1924 - Spojenecká Smlouva s Francií

- Členem České Strany Národně Sociální

- 18.12. 1935 - Zvolen druhým prezidentem

Zdroje: http://kuc.cz/8ce4b1 , http://kuc.cz/s23o6c

Nela Sumerauerová

Comment Stream