My Daily Routines (EspaƱol)

Me Deprirto
Me Ducho
Me Diento
Me Afeitaro
Me Vestido
Me Conduco
Me Trabajo
Me Volver a Caso
Me la taro
Me awstaro

Comment Stream