תחנות כוח

תחנת כוח הידרו-חשמלית  

תחנת כוח המופעלת על ידי זרם של מים

זרם המים מסובב טורבינה , הטורבינה מפעילה גנרטור וכך נוצר זרם חשמלי