שפן סלע

מזונו של שפן הסלע כולל מגוון רב של צמחים. כחלק מהחיפוש אחר מזון שפני הסלע יכולים לטפס על עצים. מכיוון שהם מקבלים את מרבית  הנוזלים הדרושים להם מהצמחים אותם הם אוכלים, בדרך כלל שפני הסלע מצליחים להתקיים ללא שתייה.

שפן הסלעים מבלה חלק ניכר מיומו - בעיקר בשעות הבוקר - ברביצה על הסלעים - לבדו או יחד עם שפנים נוספים. בזכות התנהגות זו הם מתחממים, ולאחר שהם מתחממים מספיק הם נעשים פעילים יותר.

Comment Stream