Putujemo vlakom


Vlak je prometno sredstvo koje prometuje željezničkom prugom.

Sastoji se od lokomotive i vagona.

Vlakovi koji prevoze putnike zovu se putnički.

Oni koji prevoze teret zovu se teretni.

U vlak ulazimo ili iz njega izlazimo na željezničkom kolodvoru.U zgradi željezničkog kolodvora su blagajna, čekaonica, garderoba, prometni ured.

Putnu kartu kupujemo na blagajni. U čekaonici putnici čekaju polazak ili dolazak vlakova. U garderobi mogu odložiti prtljagu.

Odlazak i dolazak vlakova pratimo na voznom redu.Uz tračnice kojima se kreće vlak nalaze se peroni s kojih se ulazi u vlak ili silazi iz njega.

Prometnik se brine o redovitom polasku i dolasku vlakova.Strojovođa upravlja vlakom. Kondukter u vlaku pregledava karte i brine se o putnicima.

U vlaku se treba ponašati pristojno.