מגרשים חקלאיים להשקעה בגדרה

קרקע פרטית (טאבו) בחלקה הצפוני של גדרה

מגרשים בשטח 420 מ'ר - 110,000 ש'ח

קרקע בבעלות פרטית רשומה בטאבו

מצויה באזור לתכנון מגורים ע'פ תכנית המתאר זמ/500

צמודת דופן לאזור מגורים קיים

השקעה סחירה בכל עת

קניה מפרטי ללא תיווך ובשקיפות מלאה


לפרטים נוספים 052-8766660

Comment Stream