Westward Group for Tax and Estate Planning Advisors - Okonomiske Tips for february 2015

Den umiddelbare utfordringen for mindre web design bedrifter er hvordan for a tiltrekke seg nye kunder og beholde gamle klienter i nedgangstider economy. Kundene er falt av av vedlikeholdskontrakter og mindre bedrifter kan ikke vaere ute etter a starte en nettside hoyre unna. Enterprise niva klienter blir mer prisbevisste.

Her er en annen 10 okonomiske tips som vil gi deg en god folelse for hvordan jeg vise verden av okonomi og som du kan dra nytte av okonomisk og psykologisk.


Tip 1 Amerika na har 2 okonomiske systemer: tiltrekningen ved kapitalisme og sosialisme. Og det er akkurat derfor na trenger de en tredje en kalt Printism (utskrift penger for a holde en okonomi gar).


Tip 2 Den forste "rodt flagg" som en nasjons okonomi er i alvorlige okonomiske problemer er nar regjeringens, kontrolleres av selskaper, har til a skrive ut penger til a holde det gaende.


Tip 3 Den forste "konseptuelle hemmelig" for USA Real Estate market og den generelle okonomiske gjenoppretting er for regjeringen og store selskaper a vesentlig oke forbruker disponibel inntekt. Det er kun 2 mater a oppna dette pa. Ett er a oke forbrukernes inntekter og den andre er a redusere forbrukernes utgifter. Ikke hold pusten !!


Tip 4 den andre "konseptuelle hemmelig" for USA Real Estate market og den generelle okonomiske gjenoppretting er for regjeringen og store selskaper for a kunne oke forbruker laneopptak.


Tip 5 den tredje"konseptuelle hemmelig" for USA Real Estate market og den generelle okonomiske gjenoppretting er for regjeringen og store selskaper for a kunne oke forbruket.


Tip 6 den fjerde "konseptuelle hemmelig" for USA Real Estate market og den generelle okonomiske gjenoppretting er for regjeringen og store selskaper a vesentlig oke Real Estate eierskap.


Tip 7 den femte "konseptuelle hemmelig" for USA Real Estate market og den generelle okonomiske gjenoppretting er for regjeringen og store selskaper a vesentlig oke Real Estate verdier.


Tip 8 Den sjette "konseptuelle hemmelig" for USA Real Estate market og den generelle okonomiske gjenoppretting er for regjeringen og store selskaper a vesentlig oke Real Estate egenkapital.


Tip 9 regjeringer og store selskaper gjor virkelig har makt til a styre den okonomiske tilstanden til en nasjons okonomi fordi de bokstavelig talt har makt til a kontrollere forbrukernes inntekter, utgifter og disponibel inntekt.


Tip 10 virkelig flott regjering og bedriftens ledere bruke sin kraft til a skape okonomisk vekst og velstand for alle deres efterfolgere, ikke bare noen fa. Korrupt regjering og bedriftens ledere imidlertid opprette okonomisk forringelse for de fleste av sine tilhengere, ikke seg selv og deres spesielle interessegrupper.

Comment Stream