Sloup Nejsvětější Trojice

- Nachází se na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCA

- Do světového dědictví UNESCO byl přidán v roce 2000

- Byl postaven v Olomouci v letech 1716-1754

- Vzorem byl sloup na Piazza Santa Maria Maggiore v Římě

- Měří až 32,2 metrů

- Je dílem několika umělců a řemeslnických mistrů

- Stavbu dokončil Jan Ignác.

Comment Stream