Joseph Joffre

Va ser un comandant frances de familia catalana, desde el 1914 fins al 1916

Josehp Joffre, va neixer el 12 de gener de 1852 i va morir el 3 de gener de 1931.

Joseph Joffre va ser conegut per la derrota Alemanya de la primera batalla del Marne. Esta relacionat amb la segona fase de la Primera Guerra mundial, la guerra de trinxeres. Era molt conegut dintre del poble francés. També va ser conegut per la retirada dels aliats.

Comment Stream