TŘICETILETÁ VÁLKA

Třicetiletá válka

1618 - 1648

JENDA23

Byl evropský ozbrojený konflikt , známý především jako vyvrcholení sporů mezi římskokatolickou církví a zastánci vyznání , která vznikla po reformaci  v 16 . století , tedy kalvinismem  a luteránstvím . Neméně důležitou příčinou války byl také boj evropských  zemí o politickou nadvládu .

Vlastní válku započala revoluce stavů v zemích Koruny české proti panovníkovi . Další mocenský souboj , který již v Evropě probíhal mezi Nizozemskými provinciemi a Španělskem , dnes známý jako nizozemská revoluce , také výrazně ovlivňoval boje v Evropě .

Tyto informace jsem získal z :

http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99icetilet%C3%A1_v%C3%A1lka

MOJE UZNÁNÍ : Podle mě je třicetiletá válka velice dramatická a zajímavá mě to moc nezaujalo protože se v této výchově moc nepohybuji ale pro ty  co je dějepis baví tak vám to velice doporučuji zkouknout a přečíst si tento BLOG

děkuju vám váš : jenda23

Comment Stream