Stoletá válka


Byl to spor mezi Francií a Anglií o Nizozemí. Ze začátku vedla Anglie, ale pak se tam připletla Johanka z Arku. A nakonec vyhrála Francie.

Comment Stream

3 years ago
0

Také se vám líbil převrat ve sporu?