Tel Aviv

Comment Stream

3 years ago
0

אני בחרתי יצירת אמנות של גוטמן. אמנות זו הייתה מיוחדת מאוד בשבילי. זה הזכיר לי את הקיץ שלי בתל אביב.האמנות יש רק צבעים שחורים ולבן, אבל התמונה עדיין יפה ונותנת לי הרגשה טובה.הילדים ששיחקו בחול, השמש זורחת, שני הנערים ששיחקו ההנעה כדור, משפחות שחיה בים, ציפורים עפות, הכלבים ישנים בחול, ומשפחות עושות ארמונות חול. חושבות שהאמן מנסה לבטא את החיים פשוטים וחופש ישראל היא. יש לי ישראל הרבה כאב והייתה מלחמה, אבל האמן מראה כי המדינה הזאת היא עדיין כל כך שלווה בם אתה מסתכל על התמונה הגדולה. כשאני צופה בחדשות ואני שומע על הדברים שקורים בישראל, אני מקבל רגשי, אבל כשראיתי את התמונה הזאת, זה היה תזכורת לכך שאף אחד לא יכול לשבור את המדינה הזאת.האמן מזכיר לנו שהמדינה הזאת מלאה באומץ וגבורה. בתמונה הזאת זה אתה יכול להרגיש את האושר והתרבות, האמן מנסה להביע

3 years ago
0

/Users/jasmineshaghian/Desktop/Tel Aviv Art.jpg

3 years ago
0

Tel Aviv Art

3 years ago
0
3 years ago
0