Problémy s prisťahovalcami vo vybraných štátoch EU

Problémy s prisťahovalcami vo vybraných štátoch EU: Slovensko, Francúzsko, Taliansko

SLOVENSKO

SLOVENSKO

Až 52 percent Slovákov považuje prisťahovalcov skôr za problém a len 16 percent ich vníma ako príležitosť.  Podľa mňa netreba zabúdať „na kriminalitu, ktorá sa zvýši s príchodom týchto "privandrovalcov".  Prisťahovalcov, ktorí majú na Slovensku povolený pobyt, je síce iba niečo vyše pol percenta populácie, no vedúca slovenskej Medzinárodnej organizácie pre migráciu Zuzana Vatraľová odhaduje, že tento podiel bude rásť. Do Slovenska prichádzajú najčastejšie z východných krajín alebo krajín postihnutých vojnou. Jednou z početnejších a relatívne nových imigrantských skupín na Slovensku sú aj Vietnamci. Na Slovensko začali prichádzať už od 70. rokov 20. storočia a patria medzi tzv. „nové“ menšiny. Ich počet stále stúpa, keďže majú vytvorený už relatívne stabilný „most“ medzi Slovenskom a Vietnamom. Legálny pobyt v krajine malo tiež takmer 5000 ľudí pôvodom z Ázie a Afriky.Vzhľadom na to, že väčšina migrantov prichádza na Slovensko za prácou, zistenia o zneužívaní migrantov zamestnávateľom nás zvlášť znepokojila. Medzinárodná organizácia pre migráciu upozornila, že odhaľovanie týchto prípadov je ťažké, pretože migranti sa nachádzajú v nelichotivej finančnej situácii a v prípade straty zamestnania by spravidla prišli o povolenie na pobyt v krajine.

FRANCÚZSKO

FRANCÚZSKO

V roku 2003 sa v dôsledku prijatia nového zákona o kontrole imigrácie a pohybu cudzincov výrazne sprísnila francúzska imigračná politika a obmedzila tak práva prisťahovalcov. Okrem zmien v migračnej politike, zavádza tento zákon do francúzskej legislatívy niektoré smernice EÚ a niektoré medzinárodné dohody týkajúce sa prisťahovalectva. Jedná sa napríklad o vzájomné uznávanie odsunu migrantov, o trestaní pomoci nelegálnym migrantom, o vytvorení databázy odtlačkov prstov žiadateľov o vízum z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ a pod. Aj napriek tomu že Francúzsko od roku 1998 uprednostňuje legálnu migráciu vzdelaných a kvalifikovaných pracovných síl, uzavrela francúzska vláda v roku 2003 niekoľko bilaterálnych dohôd s africkými štátmi, aby tak podnietila návrat absolventov francúzskych vysokých škôl do krajín ich pôvodu.Predlžuje maximálnu dobu väzby cudzincov počas procesu vyhostenia zo zeme z pôvodných 12 na 32 dní. Zavádza tiež postih osôb a organizácií, ktoré nelegálnym migrantom pomáhajú pri vstupe a počas ich pobytu v krajine.

TALIANSKO

TALIANSKO

Taliansko v poslednom období čelí masívnej imigrácii chudobných Rómov.Pôvodné trasy ilegálnych migrantov vedú do Talianska z Maroka cez Pyrenejský polostrov do Ventimiglia v úkrytoch kamiónov, z Albánska cez Jadranské more na pobrežie Puglie pomocou rýchlych člnov prevádzačov a z Tuniska na lodiach na Sicíliu bolo čiastočne nahradené novými cestami. Novým trendom ilegálnej migrácie v oblasti sú trasy, ktoré vedú z Tuniska na ostrov Lampedusa, z Turecka do Tuniska alebo Líbie a ďalej taktiež na Lampedusu či na sicílske pobrežie, alebo letecky z Turecka na Maltu a ďalej loďami na Sicíliu. Z Malty do Talianska taktiež prilietavajú ekonomický silnejší migranti s platnými tureckými vízami, ktorí väčšinou ďalej mieria do Nemecka. Mnoho utečencov zo štátov subsaharskej Afriky cestuje naprieč Saharou na líbyjské pobrežie a s tade pomocou plavidiel na talianske ostrovy. Cena za prevoz na taliansky ostrov Lampedusa, vzdialený od severoafrických brehov len 130 km, je približne 700 EUR. Ceny za celú trasu cez púšť a následne cez Alžírsko, Sudán a Líbyu sa pohybujú okolo 2 000 – 7 000 USD.Talianska vláda skončila aktualizáciu nového zákona o prisťahovalectve (tzv. Bossi-Finiho zákon), ktorý ukladá nové kritéria pre hliadkovanie na mori a pre legalizáciu pobytu imigrantov na území Talianska. Aktualizácia zákona predpokladá nové rozdelenie kompetencií medzi námorníctvo, colníkov a pobrežnú stráž. V rámci boja proti nelegálnej migrácii, terorizmu a organizovaného zločinu posilnilo Taliansko kontrolu pobrežných vôd. Sieť 29 radarov nepretržite monitoruje pohyb plavidiel až do vzdialenosti 12 námorných míľ od pobrežia.

  • Zdroje:  www.multikulti.sk, google.com, teraz.com, sme.sk

Comment Stream