TUULEROOS

Tuuleroos on diagramm, mis näitab tuule suundade jaotust mingi perioodi, nt kuu või aasta, jooksul. Tuuleroosi keskmeks on ilmakaarte jooned (näitavad põhiilmakaari – põhi, lõuna, ida, lääs, kirre, kagu, edel, loe). Selle koostamiseks märgitakse ilmakaarte suundadele keskpunktist alates lõigud, mille pikkused sõltuvad sellest, kui palju on vastavast ilmakaarest märgitud aja jooksul tuuled puhunud. Lõikude otspunktid ühendatakse murdjoontega.

Comment Stream