LWT BMA - Week 2

Leerdoelen

 • 1. Je kunt het begrip duurzame ontwikkeling in eigen woorden beschrijven en verduidelijken
 • 2. Je kunt enkele kenmerken van elke P uit Triple P noemen en toelichten
 • 3. Je kunt het verband tussen duurzame ontwikkeling en MVO met eigen woorden beschrijven en de betekenis ervan voor de economie in ruime zin (organisatie, samenleving) toelichten

Leerdoel 1

Opdrachten

 • Ga naar onderstaand webadres en vul de code in (50 37 08); tweetallen + plenair
 • Vul je antwoord in
 • Nadat alle bijdragen ingevuld zijn, bekijken we gezamenlijk wat opvalt
 •   Wat maakt de ontwikkeling duurzaam? ; tweetallen + plenair

Leerdoel 2

Opdrachten

 • Hieronder zie je thema’s uit de P’s van Triple P staan. Onder welke P horen de begrippen thuis, denk je? Geef aan: People, Planet, Profit (noteer of kleur); tweetallen.
 • Noteer het begrip dat volgens jou bij meerdere P’s kan horen op de post-it en plaats deze bij de P op het bord; tweetallen + plenair
 • Wat is het verband tussen duurzame ontwikkeling en de 3 P’s?; plenair

Leerdoel 3

Opdrachten

 • Bekijk onderstaand filmpje over de circulaire economie
 • Meer informatie vind je op de website van MVO Nederland.
 • Leg uit hoe de circulaire economie werkt aan de hand van het voorbeeld van een smartphone. Gebruik onderstaande infographic via MVO Nederland; tweetallen + plenair
 • Een verder gevorderde ontwikkeling van de circulaire economie is die van (wereldwijde) marktplaatsen die het delen of (ver)huren van producten en diensten toegankelijk maken en vergemakkelijken. Bekijk onderstaand voorbeeld.
 •   Welke voorbeelden kun je zelf nog meer bedenken?; tweetallen + plenair

Comment Stream