Gamification

Wat is gamification?

Gamification is het toepassen van gamedenken en gametechnieken in niet-game omgevingen. Bij gamification gebruik je spelelementen om gebruikers te motiveren en hun ervaring te verrijken. Het principe van gamification is niet nieuw, we spelen al eeuwen spelletjes. 72% van de huishoudens speelt inmiddels video games. Daarin ervaren we hoe effectief games zijn in het verleiden, vastgrijpen, motiveren en binden van hun spelers. Die technieken toepassen in de echte wereld is waar gamification over gaat. Bij gamification staat centraal dat je gedrag wilt stimuleren. Dit doe je door in te spelen op de intrinsieke motivatie. Dit is de motivatie die uit een persoon zelf komt. De achterliggende redenen die mensen hebben om bepaalde dingen te doen. Bijvoorbeeld leren, status of erkenning.

Wat is de connectie met het onderwijs?

Elke onderwijsprofessional wil gemotiveerde leerlingen of studenten. En hoewel gemotiveerde studenten eenvoudig te herkennen zijn, is het nogal een kunst studenten daadwerkelijk gemotiveerd te krijgen (Garris, Ahlers, & Driskell, 2002). Gamification van onderwijs, het proces waarin aspecten van games worden geïntegreerd in de les, lijkt een motiverend potentieel voor de student te hebben. Om beter inzicht te krijgen in de rol die gamification kan spelen in bevordering van studentmotivatie stel ik mezelf de vraag welke relatie er is tussen gamification, motivatie en leren.

Gamification in onderwijs

  • Gamification van onderwijs beoogt de lerende de vrijheid te geven en mogelijkheid te bieden betekenisvol, actief en cognitief betrokken te zijn in het leren. Het concept van gamification richt zich op het gebruik van game-principes in non-gaming contexten om de diverse aspecten van games toe te kunnen passen in bredere educatieve context (Deterding, Dixon, & Khaled, 2011; Kapp, 2012). Het doel voor onderwijsprofessionals in dezen is dan ook de motiverende eigenschappen uit games te benutten om leren te verbeteren en leerdoelen te bereiken (Garris et al., 2002).
  • Gamification refereert aan de inzet van ‘game based’ mechanieken en -esthetiek, en vooral ook aan het game gedachtegoed (Kapp, 2012). Serious of applied games en gamification van onderwijs hebben beiden ten doel lerenden te motiveren en leren te verbeteren door gebruik van dat game gedachtegoed (Kapp, 2012). De term ‘gamification’ heeft voor leren derhalve dezelfde betekenis als ‘game based leren’ of ‘learning game’.

Welke tools/apps kan je gebruiken?

  • DueProps
  • Epic win
  • A Bloom
  • GetGlue
  • Rypple
  • ....

Wanneer zal het op grote schaal gebruikt  worden?

Op dit moment is het nog  een irreëel doel. Mensen hebben gewoon de middelen nog niet om dit voor de klas te kunnen brengen. Wanneer men de nodige zaken heeft zal het over heel de wereld gebruikt worden want dit is de beste manier om kinderen iets bij te brengen.

Denk je dat gamification iets te bieden heeft?

Een bestaand en saai proces pimpen met wat punten en badges heeft dus weinig tot geen zin. Voor organisaties die op deze wijze gamification gaan implementeren zal het resultaat zeer waarschijnlijk leiden tot kortdurend succes. Dat wil niet zeggen dat gamification niet interessant is voor organisaties, integendeel zelfs! Mits goed toegepast is gamification een perfecte manier om werknemers, partners, klanten en fans in hoge mate en succesvol te betrekken bij het bereiken van organisatiedoelstellingen. Gamification doorvoeren in processen binnen organisaties heeft alleen kans van slagen bij een grondige aanpak en een sterke focus op de eindgebruiker. We kunnen daarom gerust concluderen dat gamification niet een simpel trucje is, maar een serieus begrip waarbij kennis is vereist van de achterliggende principes. Mits goed uitgevoerd, ontstijgt gamification dus het niveau van een spelletje en wordt het serieuze business.


Comment Stream