Martin Urban
HDR technologie

- umožňuje větší dynamický rozsah expozice

- použití ve fotografii, počítačové grafice, při zpracování obrazu

- výhoda: rozsah barev, rozsah 8 bitů na jednu barvu u bitmapových formátů (BMP, JPEG)

- definuje množství světla na daném pixelu

- tvorba: složením několika různých exponovaných snímků

- expoziční bracketing - udělá přeexponovaný, normální a podexponovaný snímek

- Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-05-27]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/High_Dynamic_Range

Comment Stream