Práce, Výkon, Energie

Pavel Bureš

Čus tak jsem tu zase a dnes by jsem vám chtěl říct něco o Práci, Výkonu a Energii.

Práce

Práce se dělí na dvě: mechanickou a manuální.

Práce manuální je druh práce ke které potřebujeme sami sebe, své tělo a své svaly, zatím co k práci mechanické potřebujete stroje, kteří za působení síly F se posune po dráze S.

Výpočet pro Mechanickou práci je: W=F.s W=Práce...F=síla...s= dráha. F= síla a ta se vypočítá F=m.g  m=hmotnost...g=gravitační síla

Jednotka je: Jaule


Výkon

Výkon je v podstatě Práce za jednotku času.

Vzorec pro výpočet výkonu je : P=W:T P=Výkon...W=Práce...T=Čas

Jednotka: Watt


Energie

Energie se dělí dále na dvě další energie: Mechanickou a Kinetickou...Ostatně k Energii potřebujete palivo a k Kinetické je to jídlo a voda a k Mechanické je to Benzin a Nafta.

Vzorec pro výpočet energii Tíhové polientální nebo-li polohové energie: Ep=m.h.g...m=hmotnost...h=dráha...g=gravitační síla

Vzorec pro výpočet energie Kinetické nebo-li pohybové: Ek= 1/2 m.v m=hmotnost...v=rychlost

Comment Stream