Blaise Pascal

(19. června 1623 Clermont – 19. srpna 1662 Paříž)


  • V 19 letech zkonstruoval počítací stroj, který vykonával 4 základní aritmetické úkony. Stroj stále vylepšoval a celkem jich zhotovil více než 50.
  • Když se Pascal dozvěděl o Torricelliho pokusu a objevu atmosférického tlaku, začal hledat důkazy tohoto objevu. Zhotovil dvě spojené skleněné rourky tak, že pomocí jedné se mohl vyčerpat vzduch nad hladinou rtuti v druhé.
  • Známé jsou rovněž Pascalovy práce z oblasti hydrostatiky
  • V práci „Pojednání o rovnováze kapalin“ formuloval základní zákon hydrostatiky - Pascalův zákon.
  • V roce 1653 se Pascal oddal teologicko-filozofickým úvahám a o 3 roky později vstoupil do kláštera.
  • Za první vozidlo typu omnibusu bývá označován koňmi tažený vůz pro 8 cestujících, který pod názvem „Carosse“ předvedl roku 1662 v Paříži Blaise Pascal.
  • “Člověk je jen stéblo, ubohá třtina, a kapka vody ho může zničit. Ale je to myslící stéblo: i kdyby ho Vesmír rozdrtil, člověk zůstane vznešenější než to, co ho zabilo, protože ví, že umírá a jakou má nad ním Vesmír převahu. Vesmír o tom neví nic.“
  • Tyto myšlenky byly osvícenské době zcela cizí, tím víc se však uplatnily v pietismu a v romantismu.

Comment Stream