Läsa

Om man arbetar 40 timmar varje vecka arbetar man heltid. Halvtid arbetar man om man arbetar 20 timmar varje vecka. Man kan också arbeta deltid. Det betyder att man arbetar en viss del av veckan.

En person kan också vara timanställd. Det betyder att man arbetar några timmar per vecka, men det är inte bestämt hur många timmar.

Alla som arbetar ska betala skatt. Arbetsgivaren betalar in skatten till skatteverket.

Alla som arbetar har rätt till betald semester. Det är olika hur många dagar en person får semester. Ofta får man 25 dagar i semester varje år.

Alla som arbetar och betalar skatt får sjukpenning. Det betyder att du får pengar från arbetsgivaren i 14 dagar om du blir sjuk. Om du är sjuk längre än 14 dagar kan du få pengar från försäkringskassan. Den första dagen du är sjuk kallas karensdag. Den dagen får du inga pengar när du är sjuk.

Comment Stream