Unha sima en Romeor

Romeor, 18 de outubro de 2010.

Na aldea de Romeor do Courel, en Lugo, fundiuse a terra e fíxose un burato moi profundo. Nel caeron dous cans e un home baixou atado nunha corda para rescatalos.

Aldara, 1º B.