פעולת הנשימה

הנשימה כוללת שתי פעולות
שאיפה ונשיפה
מה קורה במהלך השאיפה שימו לב לכל אחד מהאיברים המשתתפים בפעולות אלו
רשמו מספר שאלות הקשורות לשאיפה
רשמו מספר שאלות הקשורות לנשיפה

בנו משחק טריוויה על פעולת הנשימה