Sýria

Sýria, dlhý tvar Sýrska arabská republika, je štát na Blízkom východe (vzápadnej Ázii). Na západe hraničí s Libanonom a Stredozemným morom, na severe s Tureckom, na východe s Irakom, na juhu s Jordánskom aIzraelom (Golanské výšiny).

Okrem väčšinového arabského sunnitského obyvateľstva tu žijú aj Kurdi,Arméni, Asýrčania, Turci, kresťania či šiitski alaviti. Od roku 2011 prebieha v Sýrii občianska vojna, ktorú vedú proti sýrskej vláde povstalci sčasti z radov domáceho obyvateľstva a sčasti zo zahraničia.

Starovek

Sýria získala nezávislosť v roku 1944. Podľa ústavy z roku 1973 je demokratickou socialistickou republikou s prezidentským vládnym systémom. Napriek tomu že strategická poloha medzi Mezopotámiou, Anatóliou a Stredozemným moromzabezpečovala Sýrii v staroveku významné postavenie v obchode, nikdy sa nestala jednotnou ríšou. Po vpádoch Akkadov,Egypťanov, Chetitov, Asýrčanov, Babylončanov a Peržanov začlenil v roku 333 až 332 pr. Kr. územie Sýrie do svojej macedónskej ríše Alexander Veľký. Od roku 301 pr. Kr. patrilo toto územie z väčšej časti ríši Seleukovcov, roku 63 pr. Kr. sa stalo rímskou provinciou a v roku 395 po Kr. pripadlo východnej časti Rímskej ríše (Byzancii). V rokoch 633-640 obsadili Sýriu Arabi a v roku 1516 osmanskí Turci.

Please RSVP
0 people are going
Invite Friends
0 going0 maybe0 no
No responses so far. Be the first to respond...

Comment Stream