BEZHOTOVOSTNÍ PLATBA V ÚK ČVUT

ÚK ČVUT nabízí možnost bezhotovostní platby za upomínky přímo z čtenářského katalogu s možností prolongace knih po výpůjční lhůtě.

Platit kartou můžete i u výpůjčního pultu např.:

• reprografické služby • nový PIN • náhrada ztracené publikace

Peníze do TZS se vkládají ve Vydavatelství průkazů Bechyňova 3, Praha 6

  • prostřednictvím platebního automatu - u vchodu na Fakultu stavební vpravo před turnikety nebo na Fakultě elektrotechnické v přízemí u pedagogického oddělení
  • Peníze můžete zaslat bankovním převodem na účet 27-4100950247/0100, variabilní symbol 22222, specifický symbol Vaše osobní číslo.

Nabité karty do Menzy nelze použít pro bezhotovostní platby v systému TZS !!!