Westward Group Advisors - 10 Saker jag fruktar mest om pension

Henry "Bud" Hebeler var ordforande for aerospace division av Boeing Co. har han tjanstgjort i styrelsen for MIT Sloan's School och for narvarande fokuserar pa spridning av fri, sund financial planering. Bud Hebeler: hos alder 81, jag har manga vanner, kollegor och e-post kontaktpersoner som ar pension. Jag fragade nyligen 75 av dem att ge mig en kort lista over saker som ar sarskilt stressigt eller oroande. De svarande varierade fran 50 ars alder till 94, rikedom och livsstil, och flera var ankor eller anklingar. Jag har inte nagon som berodde helt pa regeringens stod.

Comment Stream