Θεμελίωση Νηπιαγωγείου
Αγίου Θωμά

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κος Ιερώνυμος θα θέσει τον θεμέλιο λίθο

στο υπό ανέγερση κτίριο του νηπιαγωγείου Αγίου Θωμά Τανάγρας.