Link: http://imgbuddy.com/chemistry-png.asp

Brom

- jedini tekući nemetal
- tamnocrvene boje
- halogeni element

Važnost i uporaba broma i njegovih spojeva:

- sredstvo za gašenje požara
     --> brom-klor-metilen

- spojevi broma - bromidi

- bromidi natrija, kalija,litija, magnezija = sedativi

- kalijev bromid (KBr) - sredstvo protiv grčenja uzrokovanom        epilepsijom pasa
- srebrov bromid (AgBr) - izrada fotografske emulzije

- egzotermna kemijska reakcija broma i žive čiji su reaktanti i produkti veoma otrovni, no reakcija je veoma privlačna za ljudsko oko zbog viđenih narančasto-crvenih para

Comment Stream