Immanuel Kant


(22. dubna 1724 – 12. února 1804  byl německý filosof, jeden z nejvýznamnějších evropských myslitelů a poslední z představitelů osvícenství.Antropolok,fizik ,spisovatel,pedagog a knihovník.

Citát:

Dvě věci naplňují mysl vždy novým a rostoucím obdivem a úctou, čím častěji se jimi zabývá: hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně.

Díla-

1755 Všeobecné dějiny přírody a teorie nebes                                                           1785  Základy metafyziky mravů                                                                                        1788  Kritika praktického rozumu                                                                                     1793 Náboženství v mezích čistého rozumu
Comment Stream