Morseova  Abeceda

Ukázka Morseovy abecedy

Samuel F. B. Morse

Morse se narodil v Americe  Charlestownu.Byl první dítě svého otce.

Samuel Finley Breese Morse zemřel v  dubnu 1872 jsem svém dome jsem 22. ulici, v New Yorku, jsem věků osmdesáti let a byl pohřben na hřbitově v Brooklynu v New Yorku .

Tackk vyrobil-Jakub Mácha

Comment Stream