Husitské a římské válečnictví

Nalevo - Husita

Napravo - Říman

Rozdíl mezi husitským válečníkem a římským

Na první pohled je jasné, že je rozdíl už v oděvu.

Husiti měli jiné helmy a celkově celou výzbroj.

Husitské válečnictví rozvíjela česká náboženská skupina od počátku 15. století.

Zatím co římští válečníci byli už ve Starověkém Římě.

A abychom odpověděli na danou otázku?

Rozdíl mezi husitským válečníkem a římským tedy je:

- Oděv

  • Válečníci byli oblečeni také podle teplotních podmínek
  • Doba se stále vyvíjela, a proto husiti měli na svou dobu "Modernější" výzbroj než římané (můžeme si všimnout i novějších zbraní a úplně nového oděvu co římané na svou dobu neměli např. kroužková zbroj)

- Husité bojovali především v Čechách a římští ve Starověkém Římě

•Zdroje

Comment Stream