הטוקן

הטוקנים הם משפחה של עופות טורפים המונים 5 סוגים ו40 מינים. לטוקנים מקור גדול וחד, ולחלקם מקור העולה על אורך גופם (ללא מקור). הטוקנים חיים ביערות טרופיים של אמריקה הדרומית והתיכונה. הטוקנים הם אוכלי פירות, ומתבלים את מזונם בחרקים שהם צדים בעזרת מקורם הגדול אשר עוזר להם לשרוד, זוחלים וביצים ציפורים. הטוקנים חיים בלהקות ואת קניהם הם בונים בנקרות העצים. הנקבה מטילה 2-4 ביצים שצבען לבן. גם הזכר וגם הנקבה דוגרים על הביצים. הטוקן חיי כ-50 שנה בטבע ובשבי פחות.

Comment Stream