בחרנו בדמותה של ויקי שירן כי היא הייתה פמיניסטית וניסתה לקדם

בעיקר את הציבור המזרחי,וגם יצאה נגד השחיתות בחברה.

מהלך חייה:

ויקי שירן הייתה קרימינולוגית וסוציולוגית ישראלית ופמיניסטית מזרחית

ויקי (ויקטורין) לבית בן-נתן, נולדה בקהיר ועלתה לישראל בגיל ארבע. משפחתה התגוררה בשכונת התקווה. היא התפרסמה במאבקיה הציבוריים והאקדמיים לטובת ציבור המזרחים ולטובת דו-שיח עם הפלסטינים.היא השתתפה ופעלה בהפגנות הפנתרים השחורים, הייתה דוברת של תמ"י (תנועת מסורת ישראל), מפלגה שפנתה לקהל מזרחי מסורתי-דתי בראשות אהרון אבוחצירא, ובהמשך נמנתה עם מייסדי הקשת הדמוקרטית המזרחית ותנועת "אחותי למען קידום נשים מזרחיות.

פעולותיה של ויקי שירן- היא השתתפה ופעלה בהפגנות הפנתרים השחורים, ופעלה למען קידום נשים מזרחיות .

ופעלה למען קידום נשים מזרחיות

-תרומתה של ויקי שירן למדינת ישראל

היא התפרסמה במאבקיה הציבוריים והאקדמיים לטובת ציבור המזרחים ולטובת דו-שיח עם הפלסטינים. היא השתתפה ופעלה בהפגנות הפנתרים השחורים, הייתה דוברת של תמ"י (תנועת מסורת ישראל), מפלגה שפנתה לקהל מזרחי מסורתי-דתי בראשות אהרון אבוחצירא, ובהמשך נמנתה עם מייסדי הקשת הדמוקרטית המזרחית ותנועת "אחותי" למען קידום נשים מזרחיות. בדוקטורט שלה היא, בדקה את השחיתות בישראל מאז הקמתה,

ויקי שירן