הרב עם התורה

שאגאל

שמו של הציור הזה הוא "הרב עם התורה". בציור אנו רואים רב שלובשים תפילין ומחזיקים ספר תורה. ברקע, אנו רואים כי הרב הוא בחוץ. יש שלג על הקרקע ואנו רואים רחוקים בתים. אני אוהב את התמונה הזאת כי זה מרגיש "חם" וגורם לי לחשוב על יהודים שחיו במזרח אירופה.

Comment Stream