Fyzika

Den s vesmírem

Ohayo ve škole sme měli akci tvz. "Den s vesmírem". O co vlastně šlo? Žáci z devátých tříd utvořily skupinky a vybrali si téma ohledně vesmíru a vysvětlit žákům ze šestých tříd . Moje skupina měla téma Zatmění slunce a měsíce. Měli sme šest vyuočovacích hodin fyziky na přípravu ,ale také i čas doma.

Zatmění slunce

zatmění sluce je astronomický jev ke ktrému dochází ve chvíly kdy je slunce, měsíc a země dostane do jedné přímky. Měsíc vstoupí mezi slunce a zemi a ikdyž je měsíc několiksetkrát menší než slunce je v takové polozeže ho zakreje buď úplně ,nebo jen částečně. Zatmění slunce má i vliv na zvířata. Začínají se motat ,nebo jsou agresivní. V minulosti si lidé mysleli že zatmění slunce ja nějak znamení ,že se něco stane.

Druhy zatmění slunce

Druhy zatmění slunce jsou tři: úplné ,částečné a prstencové.

Úplné je když měsíc zakrije zcela slunce. U úplného zatmění se objevuje korona. Korona je světlá záře která se objeví okolo měsíce ,který slunce zakrývá.

Při částečném zatmění měsíc zakrije pouze část slunce a objeví se slabá korona.

Při prstencovém zatmění se okolo měsíce objevý rudý prstenec.

Zatmění měsíce

Tento astronomický jev nastává když je měsíc zastíněn zemí. Nedopadá na něj sluneční paprsky a neodráží je proto měsíc "nesvítí". Někdy je tmavě rudý ,proto se říká někdy "krvavý měsíc".

Druhy zatmění měsíce

Polostínové zatmění – žádná část Měsíce není zcela zastíněna Zemí

Částečné zatmění – část povrchu Měsíce je zcela zastíněna Zemí

Úplné zatmění – celý Měsíc je zcela zastíněn Zemí

STRIDAVY PROUD

TRANSFORMATOR

Je to měnič střídavého proudu. Skládá se ze dvou typu vinutí: primární a sekundární dále se skládá z magnetického obvodu a izolačního systému.

Na obrázku níže vidíte jak transformátor vypadá.

ELEKTROMOTOR

Je používán na mechanickou práci. Je složen ze statoru, rotoru, elektrického obvodu, komutátoru, kroužku, chlazení a mechanické konstrukce. Využívá se například v tramvajích a trolejbusech.

ROZVODNÁ SÍŤ

Rozvodná síť slouží přenosu elektrické energie od výrobců k odběratelům. Je v ní velké napětí a transformátor její napětí zvyšuje a před městem je transformátor který napětí zmenšuje.

STŘÍDAVÝ PROUD

U střídavého proudu se mění směr toku. tento proud je periodický- tedy něco se děje stále dokola. střídavý proud má stále stejnou frekvenci střídání. Frekvence udává počet opakování.

ZVUK

Zvuk se šíří z třesoucího se předmětu který se nazývá zdroj zvuku. Čím pláže jsme ke zdroji tím je zvuk hlasitější.

JAK TO VYPADÁ UVNITŘ JADERNÉ ELEKTRÁRNY

jak to funguje uvnitř, nejdůležitější v jaderné elektrárně sedm věcí. první je kontejment.

Kontejment je vzduchotěsná obálka, která chrání jaderný reaktor a primární okruh před poškozením.

Jaderném reaktoru jsou vytvořena místa kam se přesně dává uranové palivo v palivových souborech.

Primární a sekundární okruh. V primárním okruhu se pracuje pouze s párou, která má až 278°C, tam nadále ohřívá vodu v sekundárním okruhu a ta nadále roztáčí turbínu  a elektrogenerátor a vzniká elektrický proud.

elektrický proud nadále putuje do transformátoru kde se zvýší jho napětí. poté směruje do rozvodny a odtud putuje do celé české republiky, ale i do zahraničí.

Chladící věže už podle názvu je poznat jakou funkci vyplňují. chladí vařící vodu, která znova putuje do sekundárního okruhu.

Comment Stream