Klor

Laboratorijski se dobiva oksidacijom klorovodične kiseline, a industrijski elektrolizom vodene otopine ili taljevine natrijeva klorida. Koristi se kao sirovina u nizu industrijskih procesa, primjerice, proizvodnji plastičnih masa (polivinilklorid, PVC), otapala i pesticida, u tekstilnoj i industriji papira koristi se kao sredstvo za izbjeljivanje. Važna primjena je vezena uz dezinfekciju vode za piće. U elementarnom satnju (plin) veoma je otrovan i nagrizajuća tvar. Najčešći spoj klora je natrijev klorid (kuhinjska sol). U ljudskom tijelu nalazi se u krvi, kostima i tkivu i ima ga oko 95 grama.

Fluor

Upotrebljava se u sintezi hlapljiva, čvrsta uranova heksaflouridafluorida potrebnog u proizvodnji nuklearnog goriva. Koristan je i dobar za zube. Sprječava stvaranje antitijela u krvi. Fluoridi ometaju rad štitne žlijezde. Fluoridi izazivaju preuranjeno starenje kod ljudi. U prirodi se nalazi isključivo u spojevima. Fluorovi spojevi mogu se naći u zubnoj caklini i kostima, a nalaze se u nekim biljkama. Dobiva se elektrolizom tekućeg fluorovodika.

Comment Stream