Elektromotor, Transformátor, Rozvodná el. síť, Střídavý proud a Měření stř. proudu a napětí

Transformátor
- skládá se ze tří hlavních částí - vinutí, magnetický obvod a izolační systém
- slouží k přenášení elektrické energie z jednoho obvodu do jiného pomocí vzájemné elektromagnetické indukce
- vzorec pro vypočítání transformačního poměru je N2:N1.
- N1 - cívka primární, N2 - cívka sekundární
- pokud je výsledek tohoto příkladu větší než 1 jedná se o transformaci nahoru a pokud je menší než 1 jedná se o transformaci dolů

Elektromotor
- přístroj, který mění energii elektrickou na energii mechanickou
- hlavní části - rotor, komutátor a stator
- použití: vysavače, auta na dálkové ovládání tramvaje,....

Příklad transformace nahoru:
N1 = 100
N2 = 3000
N2: N1 = p
3000 : 100 = 30

Měření střídavého proudu a napětí

- napětí - voltmetr
- proud - ampérmetr

Rozvodná elektrická síť
V transformátorech se snižuje napětí -> U stožárů se zvýší na 110 kV -> poté se ve dvou trasformátorech opět sníží.

Střídavý proud
Frekvence udává počet opakování periodického děje za daný časový úsek a je to zároveň počet period v jedné sekundě. Jednotokou je 1 Hz ... hertz. Perioda je doba, za kterou se průběh střídavého proudu začíná opakovat. na obrázku T.

Comment Stream