Η ακρόπολη                                      Ιωάννης

Μου άρεσε γιατί έχει σκαλισμένα,πάνω στο γλυπτό, κάτι ανθρώπους.