POHYB

fyzika

Tato kapitola se jmenovala pohyb .

Teď vám sdělím o čem vlastně byla . Dle mého názorů má být rozdělena na 5 záhlavních častí a to : druhy pohybu , jízdní řády , grafy , dráha a rychlost a nakonec pohyb vzhledem k .... !

Druhy pohybu jsou křivočarý , přímočarý , rovnoměrný a nerovnoměrný , trajektorie je přímka či křivka která vede kde se určená věc pohybuje nebo pohybovala . Další podkapitolou pohybu jsou jízdní řády které mohou být buď tisknuté nebo na internetu . Následují grafy které vám mohou ukázat jaká je rychlost tělesa , jaký je pohyb tělesa a mnoho dalšího například čas za který těleso ujede určenou vzdálenost . Poté následuje dráha a rychlost ,nejdříve si pojďme rozebrat dráhu : dráha se značí S a její výpočet je V.T ( rychlost . čas ) její velkou pomocnicí je již zmíněná trajektorie . Teď si rozeberme rychlost : rychlost se značí V a Vp znamená rychlost průměrná ta se vypočítá tak že Vp= S : T .

Následuje pohyb vzhledem k ... : Těleso může být vůči mě v klidu nebo v pohybu když je pohyb relativní záleží na tom k čemu nebo ke komu pohyb vztahujeme

Comment Stream