Myšlenková mapa

Pohyb a klid - Shrnutí

                                                                     Pohyb a klid

Probírali jsme velkou kapitolu pohyb a klid a tady je mé shrnutí:

Vzhledem k čemu je těleso v pohybu nebo v klidu (na obrázku)

Druhy pohybů: rovnoměrný, nerovnoměrný, přímočarý, křivočarý

Co je to trajektorie - trajektorie je křivka, která znázorňuje pohyb tělesa

Dráha, rychlost

Jak vypočítáme dráhu, rychlost a čas rovnoměrného pohybu - vzorce (např. v = s:t)

Co znamenají jednotlivé značky ve vzorci (na obrázku)

Rychlost např. sprinterů (v= 36 km/h) , formule 1 (v= 100 m/s) , ...

Úlohy (např. Jakou dráhu urazí při rovnoměrném pohybu závodní kůň, který běží rychlostí 72 km/h za 120 sekund ? )

Rychlost rovnoměrného pohybu

Převádění jednotek (m/s  a  km/h)

Úlohy (např. Havran letí rychlostí 15 m/s. Cyklista jede rychlostí 38 km/h. Kdo je rychlejší? )  

Dráha rovnoměrného pohybu

Úlohy (např. Rychlost tryskového letadla je 250 m/s. Jakou dráhu uletí za 4h ?)

Běh a povolená rychlost

Měřili jsme jestli náš běh překročí povolenou rychlost v obci 50 km/h

Průměrná rychlost

Pracovní list - měli jsme najít světové rekordy  v bězích v mužské kategorii a vypočítat průměrnou rychlost

Jízdní řády

Měli jsme hledat odpovědi na dva úkoly:

1) Vyhledejte autobusové spojení a cenu jízdného na trase Písek - Zvíkovské Podhradí (ráno) a Orlík nad Vltavou - Písek (odpoledne). Pozor - výlet bude v sobotu!

2) Vyhledejte vhodné lodní spojení - Zvíkov - Orlík (jízdní řád, jízdné)

Čtení z jízd. řádů + odpovědi na otázky (Odkud kam jezdí vlaky podle tohoto jízdního řádu?)

Grafy

Nákres grafů

Čtení z grafů

Odpovědi na otázky (Z grafu určete, o jaký pohyb tělesa se jedná.)

                                                                                                                              Michaela Dvořáková