ČÁSTICE

Částice je velmi malá část hmoty, která se projevuje svými charakteristickými vlastnostmi (energií, hmotností, elektrickým nábojem apod.)

Částice - atomy a ionty

Každý atom má stejný počet kladných protonů a záporných elektronů. Proto je elektricky neutrální.

Kladné a záporné ionty

Když z atomu nějaké elektrony ubereme nebo naopak přidáme, vznikne iont.

Iont má různý počet protonů a elektronů. Proto má buď kladný nebo záporný elektrický náboj.

Sloučenina

Smíchání dvou nebo více různých prvků.

Prvek

Smíchání dvou nebo více stejných atomů.

Vzlínání

Namočili jsme papír do vody a pozorovali jsme: po několika minutách se začalo písmo, které na něm bylo napsáno rozpouštět a papír začal vlhnout.

Difúze

Promíchání, promísení látek.

Brownův pohyb

Neustálý, neuspořádaný pohyb částic.

Kdy nám přitažlivá síla mezi částicemi škodí

- při vzlínání

- když chceme odstranit špínu apod.

Kdy nám přitažlivá síla mezi částicemi pomáhá

- při psaní na papír

- při malování apod.Comment Stream