ČÁSTICE

Částice jsou např ; ATOMY, IONTY a MOLEKULY.

Částice jsou velmi malá část hmoty.

Atomy jsou nejmenší neutrální částice, na něž lze hmotu rozdělit chemickou reakcí.

Atomy jsou složeny z malého, hmotného atomového jádra, které je obklopeno relativně velkým a lehkým elektronovým obalem. V jádře jsou PROTONY a NEUTRONY. V obalu jsou ELEKTRONY.

Proton; je kladně nabité částice.

Neutrony; jsou elektricky neutrální částice.

Elektrony; jsou záporně nabité částice.

Ionty; jsou elektrické nabité částice

Molekuly; je částice složená z Atomu a Iontu.

Chemický Prvek; je látka skládající z atomů

Sloučenina; jsou více prvků dohromady.

Brownův Pohyb; pořad se pohybují částice

Difúze; je promíchaní látek.

Síly mezi částicemi;

Pomáhají nám; při chůzi, při psaní, při malování.

Škodí nám; vzlínání, když se ušpiníme, špína.

Comment Stream