Hardware

Hardware označuje veškeré fyzicky existující technické vybavení počítače na rozdíl od dat a programů (označovaných jako software). Hardware jsou součástky počítače, bez nichž by nebyl schopen pracovat.

Software

Software (též programové vybavení)[1] je v informatice sada všech počítačových programů používaných v počítači, které provádějí nějakou činnost. Software lze rozdělit na systémový software , který zajišťuje chod samotného počítače a jeho styk s okolím a na aplikační software , se kterým buď pracuje užvatel počítače nebo zajišťuje řízení nějakého stroje .

Comment Stream