Romantismus a historismus

Kočová a Sobotková

Romantismus

Romantismus je umělecký a filozofický směr a životní postoj euroamerické kultury konce 18. století a začátku 19. století.

Comment Stream