Částice


Sabina Matějková

Atomy – obal - záporný, jádro - kladné

Ionty- kladné a záporné-podle toho jestli je tam více elektronů nebo protonů

ZNAČENÍ

Elektron- záporný:  kruh s mínusem

Proton- kladný :kruh s plusem

Neutron- neutrální: prázdný  kruh

Síly působící mezi částicemi nám pomohou při : růstu rostlin , namáčení trička

Škodí nám při : přitahování špíny na tričko, podmáčení domu

VZLÍNÁNÍ

Napřiklad když dáme do vody kapesník nebo papír nasaje do sebe vodu. Tak probíhá vzlínání.V reálném životě probíha stejně.Když se základy domu namočí od mokré půdy,  probíha vzlínání, ale pro obyvatele domu to není až tak dobré.


Protože se v domě dělá plíseň

Atomy tvoří různé prvky

Prvek např. kyslík O,vodík H

Sloučením atomů vznikají molekuly neboli sloučeniny např. voda H2O nebo CO2

Pohyb částic

Brownůw pohyb- částice se nepřetržitě a chaoticky pohybují a narážejí do sebe.

Lze pozorovat ve vodě.Difúze je jev, kdy částice jedné látky pronikají mezi částice druhé látky , tím se promíchají.

Comment Stream

3 years ago
0

Tento blog se ti povedl libi se mi
Kája p

3 years ago
0

tento blog se mi moc líbí protože mám ráda koně