Lirika


Lirika-Lirika ili lirsko pjesništvo je književni rod kojem pripadaju književna djela u kojima su iskazani osjećaji, misli i doživljaji. Književno djelo napisano u stihovima ili prozi u kojemu su odabranim i umjetnički oblikovanim riječima iskazani doživljaji, osjećaji i misli nazivamo lirskom pjesmom.Nastala je po instrumentu Lira(Lirya).Vrste Lirskih pjeama:
-domoljubna
-Pejsžna
-Ljubavna

Primjer:
Himna-Antun Mihanović, Horvatska domovina

Povjestica-August Šenoa,Postolar i Vrag


Stilska izražajna sredstva:

-Asonanca-
ponavljanje istih samoglasnika u stihu

primjer:
...iz mene samo jede se jede (7xe)
Luko Paljetak,Tanjur leteći

-Aliteracija-
ponavljanje istih suglasnika ili glasovnih skupina u stihu

Primjer:
pak peva popevke (4xp)
Nikola Pavić,Kipec

-Onomatopeja-
oponašanje zvukova iz prirode

Primjer:
Novi šum/u šumi/romoni/zvoni/brbori/ i potočić se stvori/pa šumori,šumori.
Milan Taritaš,Šum Šumori

-Kontrast(suprotnost)-
uspoređivanje jednog izraza s drugim po suprotnosti

Primjer:
...sred kineskog dana
Ili japanske noći.
Pajo Kanižaj,Hrvatska domovina

-Personifikacija-
pridavanje ljudskih osobina neživomu, životinjama, biljkama...

Primjer:
Evo sunčan trak
pada u sobu kroz kapke,
i traži bosa dječaka...
Viktor Vida,Zbogom,Kućo Bijela

-Epitet-
ukrasni pridjev ili skupina riječi koja se dodaje drugoj riječi da bi je istaknula

primjer:
a)...mirisna trava (obični pridjev uz imenicu)
b)...srebrna harfa (epitet)
a i b- Danijel Načinović,Domovina iz srca raste


-Stalni epiteti-
Stalni su oni epiteti koji se s istom imenicom pojavljuju uvijek, bez obzira na situaciju i služe kao ukrasna karakterizacija

Primjer:
...Rujno vino...
...Senju BIJELOME...
Usmena, Ive sestru Draginju spašava

-Usporedba(komparacija)-
stilsko sredstvo koje nastaje uspoređivanjem dvaju predmeta po istoj osobini

Primjer:
Kutiju s bojama kad otvoriš
Bogat si poput kralja!
Božica Jelušić,Kutija s bojama

-Pjesničke slike-
temelje se na različitim osjetilnim poticajima.

-Vrste pjesničkih slika:
-vidne (vizualne)-mogu  se vidjeti
...jedna je pčela na cvijetak sijela...-Slušne(auditivne)-mogu se čuti

pRIMJER:
...U ŠUMI ROMONI,ZVONI,BRBORI...

-Dodirne(taktilne)-mogu se dodirnuti

pRIMJER:
...PREHLADU IMAM OD HLADNE VODE...


Okusne(Gustativne)-Mogu se okusiti

pRIMJER:
...KORIJENJE SLATKO...

Mirisne(olfaktivne)-Mogu se omirisati

pRIMJER:
...VONJ SE MEDNI ŠIRI...


strofa-
pjesnička cjelina sastavljena od stihova

1. JEDNOSTIH - MONOSTIH - strofa od jednog stiha
2. DVOSTIH – DISTIH - strofa od dva stiha

Primjer:
Ja sam bunac
žutokljunac.
Josip Ivanković,Žutokljunac
3. TROSTIH – TERCINA – strofa od tri stiha
Primjer:
Stina na Stini
kupa do kupe
kuća.
Vinko Nikolić,Dolac

4. ČETVEROSTIH – KATREN - strofa od četiri stiha

Primjer:
Kutiju s bojama kad otvoriš
bogat si poput kralja!
Sve što poželiš,tada stvoriš:
zemlju od pijeska,vode koralja.
Božica Jelušić,Kutija s bojama
5. PETEROSTIH – PENTASTIH – strofa od pet stihova
Primjer:
Po stazi,koja poljem vodi,
Dalekoj đermi žena hodi,
i pjeva za sebe,na putu,
Pjesmu široku otegnutu,
Ko ova zemlja što je rodi.
Dobriša Cesarić,Slavonija
6. ŠESTEROSTIH – SEKSTINA – strofa od šest stihova

Primjer:
Cestice bele, tanki putići
po keh se vozići
Pejaju,
I jedna mića , uska rečica
Pul ke se dečica
Igraju.
Drago Gervais,Moja zemlja
7. Sedmerostih – septima – strofa od sedam stihova
Primjer:
Zašto je svijet iskićen njihaljkama?
Zašto se vjetar njiše u granama?
Zašto grlice na TeVe antenama,
Čehuljica maslačka u ljetnome zraku,
Pčela na nekome jarkom maku,
Zašto povorke djevojčica i dječaka
Vole njihaljke od jutra do mraka?
Branko Hribar,
Zašto je svijet iskićen njihaljkama
8. OSMEROSTIH – OKTAVA – strofa od osam stihova
Primjer:
U krošnjama vjetrovi se njišu
Da se zelene hladovine nadišu,
Grlice da se TeVe programu smiju,
čehuljice-da maslačke siju,
pčele na maku-da med sišu;
ali zašto,zašto se njišu,
Zašto povorke djevojčica i dječaka
Vole njihaljke od jutra do mraka?
Branko Hribar,
Zašto je svijet iskićen njihaljkama
9. DEVETEROSTIH – NONA – strofa od devet stihova

Primjer:
Šuma je puna
šuma.
Šumi
U šumi
šum
leptira,
živahnog žira
hrastove grane
uznjihane.
Milan Taritaš, šum šumi
10. DESETEROSTIH – DECIMA – strofa od deset stihova
Primjer:
Čez ravnic
Prek mekot
Curi pot
Bel
Kak bela melja.
Od goric
Prek šenic,
Prek šikarja
I mrtvic
Vdož nuz Dravo pelja.
Miroslav Dolenec Dravski,Moja podravina

-Stih-
redak u pjesmi

1. VEZANI STIH – stih koji je rimom ili brojem slogova povezan s drugim stihom
2. SLOBODNI STIH – stih koji nije vezan rimom ni brojem slogova za druge stihove.

1. PETERAC – stih koji se sastoji od pet slogova

Primjer:
Ka-La do ka-le. (5)
Vinko Nikolić,Dolac

2. ŠESTERAC - stih koji se sastoji od šest slogova

Primjer:
..ci-kla-mi-ca mi-ća ...(6)
dINKO kALAC,jUTRO

3. SEDMERAC – stih koji se sastoji od sedam slogova

pRIMJER:
VE-LI-KA JED-NA SU-ZA... (7)
Tito Bilopavlović,Dnevnik

4. OSMERAC – stih koji se sastoji od osam slogova

Primjer:
Ve-sna i-ma ri-đu ko-su. (8)
Drago Ivanišević,Moja ljubav Vesna

5. DEVETERAC – stih koji se sastoji od devet slogova

Primjer:
A-vi-on o-de put da-lji-na (9)
Grigor Vitez,Dječak u travi

6. DESETERAC – stih koji se sastoji od deset slogova

Primjer:
Me-ni je sve-ga o-vo-ga do-sta... (10)
Luko Paljetak,Tanjur leteći

7. JEDANAESTERAC – stih koji se sastoji od jedanaest slogova


8. DVANAESTERAC – stih koji se sastoji od dvanaest slogova

Primjer:
Pro-lje-će je mla-da o-vjen-ča-ne gla-ve (12)
Vladimir Nazor,Medvjed Brundo

-RIMA ili srok –
glasovno podudaranje na završetku stiha

1. PARNA – aabb

Primjer:

Vesna ima riđu kosu    a
pjege po licu i nosu.   a
Drago Ivanišević,Moja ljubav Vesna

2. UKRŠTENA – abab
Primjer:
Kutiju s bojama kada otvoriš   a
bogat si poput kralja!             b
Sve što poželiš tada stvoriš:      a
Zemlju od pijeska,vode,koralja... b
Božica Jelušić,Kutija s bojama

3. OBGRLJENA – abba

Primjer:
Utihnula dječja vika,  a
nestalo je drugih lica. b
A na stijeni slike ptica b
ko iz starih sanovnika.  a
Vjekoslav Majer,Školski praznici
4. NAGOMILANA – aaaa
5. ISPREKIDANA – abcb

Primjer:
Sreća je imati-oči, a
jer oči svašta vide: b
šumu, nebo i oblak c
i put kojim se ide. b
Ivica Vanja Rorić,Sreća
Comment Stream