Robert Boyle

narozen : 25. ledna 1627
umřel: 31. prosince 1691

Byl irským přírodovědcem chemikem a fyzikem a vynálezcem. Znám pod formulací Boyleova zakona.

Je ho výzkumy mají kořeny v tradiční alchymii. Vyrůstal
v protestanské rodině se čtrnácti sourozenci.Byl velmi
nadaný,v 8 letech uměl řecky a latinsky.V roce 1635 začal studovat na Eton College v Anglii.Ve 12 letech poslán do východní Evropy.V roce 1649 ve Stalbridge udělal chemickou laboratoř.

K obrázku 2

Samoplnící se číše. Pokud by zařízení fungovalo, jednalo by se Operpetuum mobile. Ve skutečnosti tento pokus nefungoval.

(Nebo ano?)

Comment Stream