אפרים פישל סלומון

.ממקימי יסוד המעלה ובין המתיישבים הראשונים בראש פינה ובארץ בכלל
1924-1849
בי"ס גדרות עשרת כיתה: ו'3 מחנכת: יעל קסלסי
זיו ואורי

בחרנו בדמות זו

בחרנו בדמות זו מכיוון שהוא ממשפחתו של אורי סלומון חבר בכיתה וחלק מהקבוצה ובעיקר בגלל שהוא דמות חלוצית מעניינת והוא עורר בנו רצון לחקור אותו וללמוד אודותיו


קורות חייו

אפרים פישל סלומון (1849 – 1924) היה ראש קבוצת המתיישבים ביסוד המעלה

נולד בהסק סמוך לבריסק שבבלארוס למשפחה חסידית, למד בחדר ובישיבות בפולין ונודע כלמדן וכתלמיד חכם. נשא לאשה את חוה בת יצחק סנדר קדישווייץ ולזוג נולדו חמישה בנים. כיוון שאינו רצה שבניו יתגייסו לצבא הצאר הרוסי החליט לעלות לארץ ישראל

בשנת 1883 הגיע לאודסה ונפגש עם יהודה לייב פינסקר. יחד עם לייב רובין ממזריטש ו-22 משכילים יהודיים ממזריטש ומבריסק, מחברי "חובבי ציון" שהתרכזו באודסה, ייסד את "חברת נחלת שדה וכרם" ששמה לה למטרה להתיישב התיישבות חקלאית בארץ ישראל.

סלומון ורובין, כשליחי התנועה, עלו לארץ ישראל וביום ט"ו באב תרמ"ג‏ רכשו את אדמת השבט הבדואי א־זביד מידי משפחת עבו מצפת; על השטח, בן 2,500 דונם, שילמו 5,000 רובל.‏ לאחר רכישת הקרקע הצטרפו עוד שבע משפחות מהגרעין המייסד והחלו לעבד את אדמת המושבה, "שנקראה בתחילה "מי מרום". סלומון בחר למקום את השם יסוד המעלה

תרומתו של פישל סלומון למדינת ישראל

:אפרים פישל סלומון תרם למדינת ישראל בכך

.שהוא עזר בהקמת יסוד המעלה

.עזר בקידום החקלאות בארץ

.והגה את רעיון ט"ו בשבט

סיפור רב דורי

במסגרת שיעורי העברית תיעדנו סיפורים משפחתיים שעברו מדור לדור להלן קטע מהסיפור שתיעד אורי סלומון : לסבא של סבא שלי קראו נחום. אחיו הגדול נקרא יעקב והוא היה גיבור ששמר עם הסוס על השדות של המושבה ראש פינה כנגד גנבים. שבת אחת נודע כי הערבים עולים עם עדרי הכבשים שלהם על שדות החיטה של המושבה והורסים אותם. יעקב קפץ על סוסו ודהר להבריח את הפולשים. הוא אכן הבריח אותם, אבל כשירד מסוסו הכיש אותו נחש צפע והוא נפטר . סבו של יעקב, פישל שמע על כך וקבע כי: "הפורץ גדר יינכשו נחש". פישל אמר זאת בגלל שיעקב העדיף להציל את היבולים ולחלל שבת, עונשו היה הכשת נחש. אביו של יעקב "שכנה", כעס כעס רב על פישל אביו אשר גר במושבה "יסוד המעלה" אותה הקים וסירב להפגש עמו. במשך 15 שנה לא התראו האב והבן למרות שגרו במושבות שכנות משום כעסו על "שכנה" על אביו. רק כאשר מתה הסבתא (אשתו של "פישל" ואמו של "שכנה") השלימו השניים ונפגשו לראשונה ונפלו איש על צאוורי אביו. תיעדו : אורי סלומון וזיו חג

תמונות ביתו

סמל יסוד המעלה

Comment Stream